Prekenarchief

Hier vindt u alle preken van het prekenarchief t/m 2018. Wilt u preken van voor 2018  terugluisteren? Dat kunt u een verzoek indienen bij de webredactie. We hebben alle opnames bewaard t/m 2004.

 

Samenvatting: Wat betekent Pasen voor u? Dat Hij waarlijk is opgestaan, wat betekent dat voor u? Veel mensen hebben niks meer met geloof tegenwoordig. Men denkt dat het zonder geloof…
Samenvatting: Thema: ‘Met Pasen gaan alle deuren open!’ De Heer is waarlijk opgestaan! In 1917 brak de Russische Revolutie uit en het christendom moest worden uitgeroeid, dat was opium voor…

Jezus mint ook mij

14 april 2017
Samenvatting:

Een tweeërlei vlucht

9 april 2017
Sammenvatting: Thema voor de verkondiging : Een tweeërlei vlucht 2 gedachten: 1. De vlucht bij Jezus vandaan 2. De vlucht naar Jezus toe Zowel Mattheus als Markus doen de mededeling…
Samenvatting: 1. 1 Herder (vs. 7) 2. 2 staven/stokken (vs. 7) 3. 30 zilverlingen (vs. 12). Een paar dieren die in de lijdenstijd worden genoemd: een ezelsveulen (wat een eer…
Samenvatting: 1. veroordelen 2. gebruiken 3. overwinnen 4. meelijden Een van de grote vragen die gebruikt worden om het bestaan van God te ontkrachten, is de vraag: waarom is er…
Samenvatting: Zacharia 9  9. Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend…

Het verraad

26 maart 2017
Samenvatting: k sla mijn ogen op naar de bergen, mijn hulp is van de Heere die de hemel en aarde heeft gemaakt. Het is een voorrecht om voor deze grote…

Een reddend ogenblik

26 maart 2017
Samenvatting: De ogen van jouw meester of juf kunnen veel doen....Hij of zij hoeft soms alleen maar te kijken en dat is al genoeg. Die blik van je vader of…
Samenvatting: 1. De handen van de Verlosser, …Uw handen, vs. 6 2. De handen van het volk, …hen die mij, vs. 6 3. De handen van de Vader, …Ik zal…
Samenvatting: 1 Wanneer 2 Waartegen 3 Waarvoor Vorige week is er gepreekt over Zacharia 10. We hebben toen gezien dat een blik op de gekruisigde Christus ons verootmoedigt. Het ging…
Samenvatting: Wie overtuigt Mij van zonde, vraagt Jezus in de tempel. Omringd door een grote menigte. Het Loofhuttenfeest is net gevierd. Bij de schatkist staat Hij (v20). Schatkamer, met meerdere…

Het zien op Jezus

12 maart 2017
Samenvatting: 1. voorzegd door Zacharia 2. vervuld op Golgotha 3. voltooid in Juda Het gaat over de Heilige Geest, over de doorstoken Zaligmaker en wat dat doet met mij, want…
Samenvatting: Thema van de preek ‘Er is een God Die hoort’ Samenvatting God hoort (vers 17) 17 Toen hoorde God de stem van de jongen en de Engel van God…
Samenvatting: Kinderen, stel dat je bijna jarig bent. Je hebt een verlanglijstje gemaakt en je wordt steeds zenuwachtiger. Zul je krijgen wat je hebt gevraagd of niet? Je moet wachten,…

Samenvatting: 1 Investeer in wat waarde houdt 2 Zie in de spiegel van het geestelijk leven 3 Beproef de royaliteit van de Heere 1. Investeer in wat waarde houdt Sluit…

Wij erven koninkrijken

26 februari 2017
Samenvatting: Thema: Wij erven koninkrijken Drie gedachten: 1. onderdaan 2. erfgenaam 3. in vuur en vlam staan De woorden "zij die Hem liefhebben" komen vier keer voor in de Bijbel.…

Levenskruis en levenskroon

19 februari 2017
Samenvatting: 1. de beproevingen 2. de beloningen/bekroningen 3. de beminnaars Er waren eens 10 gelovigen in een land waarin het geloof verboden was. Ze werden alle tien ter dood veroordeeld.…
Samenvatting: Ze belt altijd op een ongelegen moment, ze bemoeit zich ook met de opvoeding van de kinderen. Hoe komt het toch dat schoonmoeders zo'n slechte naam hebben? Vaak niet…