Prekenarchief

Hier vindt u alle preken van het prekenarchief t/m 2018. Wilt u preken van voor 2018  terugluisteren? Dat kunt u een verzoek indienen bij de webredactie. We hebben alle opnames bewaard t/m 2004.

 

Onverstelbaar

12 februari 2017
Samenvatting: Thema van de preek: ‘Onvoorstelbaar!' Drie gedachten -           in de geboorte -           in de bijbel -           in de hemel Van een ingepakt cadeau weet je niet wat het is.…
samenvatting: Thema: ‘Vrijmoedigheid – vrijheid en moed om te bidden’ 1. De gave van de ‘vrijmoedigheid’ 2. Onverhoorde gebeden... 3. Onze hulpeloosheid en Gods kracht 4. Dankbaarheid – geen vrijblijvendheid!…

kom tot uw heiland

5 februari 2017
Samenvatting: In dit gedeelte zien we 3 pareltjes: “Ik ben het Brood des Levens”, “Die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen”, en over de wil van de vader: “dit…
Samenvatting: Heeft u tijdens het zingen van Psalm 30 ook even aan die verlamde man gedacht en/of aan uzelf? Heb je dat weleens? God die je opzoekt in de diepte.…

SOLI DEO GLORIA

29 januari 2017
Samenvatting: 1 de God van de vrede 2 de Herder van de schapen 3 de doeners van Zijn wil Wie is er wel eens op de Veluwe geweest.. Je had…
Samenvatting: De roeping van Levi 27 En hierna ging Hij weg, en Hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten en Hij zei tegen…

Beslist niet!

22 januari 2017
Samenvatting: Thema van de preek: beslist niet! 2 gedachten: belofte voor alle gelovigen (Hebreën 13:5) Belijdenis van alle gelovigen (Hebreën 13:6) Preek In Hebreën 13 worden vijf liefdes opgesomd, te…
Samenvatting: Vooraf iets over de uitleg van Hooglied. De kanttekenaren zeggen in hun voorwoord: de schrijver van dit boek is Salomo, ingegeven door de Heilige Geest. Het is ten diepste…

johannes 2:16

15 januari 2017
samenvatting: Waarom bent u hier eigenlijk vanmiddag? Dat is toch om God te vinden, te zijn waar Hij is. Om bevrijd te worden van alles wat je gevangenhoudt? Je komt…
Samenvatting: 1 de belofte 2 de bestemming 3 de basis Welk kind heeft wel een geholpen met koekjes bakken? Hoe doe je dat? Bakmeel, zout, eieren, boter, citroen, suiker. Dat…

De vijf liefdes

8 januari 2017
samenvatting: Thema: ‘De Vijf Liefdes’ Broederliefde (+) 1 Laat de broederliefde blijven. Vreemdelingenliefde (+) 2 Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.…
samenvatting: Thema van de preek Gods beloften voor het nieuwe jaar. De belofte van de Heere geeft moed. Een jongen die voor de tweede keer rijexamen moest doen zag daar…

Met vertrouwen op weg

1 januari 2017
samenvatting: Met vertrouwen op weg gaan Rosalie is heel naar gevallen; ze heeft haar arm en haar kaak gebroken. Ze kan niet praten en zelfs niet schrijven. Maar ze kan…

Gij blijft immer Dezelfde

1 januari 2017
samenvatting 1. Jezus vroeger 2. Jezus nu 3. Jezus morgen Een jaar van verwachting, spanning: Wat wens je ? Psalm 1: Geestelijk leven en groei voor ongelovigen. En het bloeien…
Samenvatting Gij voert ten hemel op vol eer 1. Hemelvaart van Gods knecht 2. Hemelvaart van God Zoon 3. Hemelvaart van Gods kind Elia = mijn God is de Heere…
Samenvatting de grondbeginselen van het geloof 1. geloof in de Schepper (vers 3) 2. geloof in het offer (vers4) 3. geloof in de omgang (vers 5) 4. geloof in het…
Samenvatting We waren verhuisd en woonden in een prachtig nieuw huis, mijn ouders waren er zo trots op. Allemaal een eigen kamer. De binnenmuren waren zacht. Daar kon je zo…
Samenvatting Volharden Vertrouwen Verwachten De rabbijnen zijn op zoek geweest naar de essentie van de Thora. Er is veel discussie geweest, maar er kwamen uiteindelijk 3 zinnen uit: Micha 6:…

Beeld-vorming

24 april 2016
Samenvatting Voorbeeld voor de kinderen: waar zit de TomTom in de auto? Op de voorruit! Als je de Heere voor ogen houdt, kom je altijd waar je wezen moet. Ken…

Met open mond

17 april 2016
Samenvatting 1. bevel (vs. 11) 2. belofte (vs. 12) 3. Beklag (vs. 12 en 14)   "Nog voordat je bestond, kende God je naam al" stond er op één van…