Prekenarchief

Hier vindt u alle preken van het prekenarchief t/m 2018. Wilt u preken van voor 2018  terugluisteren? Dat kunt u een verzoek indienen bij de webredactie. We hebben alle opnames bewaard t/m 2004.

 

naar galilea

8 mei 2022
samenvatting.   Schrift- en tekstlezing (HSV)uit het Nieuwe Testament: Mattheüs 28 vers 7-16 & Mattheüs 4 vers 12-17 7En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt…

Samenvatting Een toekomst vol van hoop Verloren hoop De wereld is veranderd; het is één groot dorp. Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is onze samenleving veranderd. We…

1 Petrus 1:1-12

1 mei 2022
Samenvatting

Roeping

24 april 2022
Samenvatting
Samenvatting   Er zijn vier elementen te benoemen bij heilloze gebeden. Ten eerste kan het gebed een ritueel worden van “effe bidden”. Waarom, waartoe en voor wie doen we dat…
Samenvatting De opstanding komt! Welk lichaam krijgen wij?   De weg van Jezus De wet van het zaad De werkelijkheid die dat belooft De cirkel van opgaan, blinken en verzinken…
Samenvatting Nu kunnen we vrolijk zingen dat de Heer waarlijk is opgestaan. Maar toen het echt gebeurde, konden de meest naaste personen rondom Jezus het niet geloven. Markus beschrijft dit…

Markus 15 1-15

15 april 2022
Samenvatting Wat is het Evangelie van Jezus Christus tegendraads, altijd al, maar in het bijzonder op Goede Vrijdag. De regeerder van de wereld staat geboeid voor een Romeinse stadhouder. Is…
Samenvatting

Welkom in de strijd!

10 april 2022
Samenvatting De woorden “welkom in de strijd” worden vaak gebruikt bij de een belijdenisdienst. Deze woorden komen regelrecht uit de Bijbel, want Paulus zegt dit tegen Timotheus. Timotheus mocht in…
samenvatting: Schriftlezingen: -uit het Oude Testament: Spreuken 3 vers 4-6, Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. 5Vertrouw op de HEERE met heel je hart,…

Huil niet over Mij….!

27 maart 2022
Samenvatting In de tijd van Jezus was het gebruikelijk dat er beroepsklaagvrouwen aanwezig waren bij een sterfgeval, zodat er ruimte geschapen werd voor het verdriet. In dit geval voegen ze…
Samenvatting Pilatus voelt aan dat er een oneerlijk spel wordt gespeeld. Hij heeft door dat het Sanhedrin van Jezus af wil. Hij weigert om een pion te zijn in dat…

Markus 9:30-37

20 maart 2022
Samenvatting Preeksamenvatting ochtenddienst zondag 20 maart 2022, Maranathakerk Rotterdam Zuid (voorbereiding Heilig Avondmaal)   Voorganger: ds. S.J. van der Vlies te Rotterdam   Schriftlezingen: Markus 1 vers 1 en 14-15…
Samenvatting Een en al gebed van koning Salomo en ook in deze dagen. Wat zou je anders doen dan bidden in een uitzichtloze situatie als in Oekraïne. We lezen, horen…

Hoe vecht jij?

13 maart 2022
Samenvatting

Gebed in oorlogstijd

9 maart 2022
Samenvatting Psalm 60 is in de eerste plaats een psalm van en voor Israël en geschreven in een tijd dat Israël werd belaagd van alle kanten door Syriërs en Edomieten.…