Prekenarchief

Hier vindt u alle preken van het prekenarchief t/m 2018. Wilt u preken van voor 2018  terugluisteren? Dat kunt u een verzoek indienen bij de webredactie. We hebben alle opnames bewaard t/m 2004. Bijvoorbeeld de catechismus serie van ds M.M. van Campen. Schroom niet om een verzoek in te dienen! Hopelijk zijn de preken allemaal weer via de website te zien mid 2023.

 

Samenvatting de grondbeginselen van het geloof 1. geloof in de Schepper (vers 3) 2. geloof in het offer (vers4) 3. geloof in de omgang (vers 5) 4. geloof in het…
Samenvatting We waren verhuisd en woonden in een prachtig nieuw huis, mijn ouders waren er zo trots op. Allemaal een eigen kamer. De binnenmuren waren zacht. Daar kon je zo…
Samenvatting Volharden Vertrouwen Verwachten De rabbijnen zijn op zoek geweest naar de essentie van de Thora. Er is veel discussie geweest, maar er kwamen uiteindelijk 3 zinnen uit: Micha 6:…

Beeld-vorming

24 april 2016
Samenvatting Voorbeeld voor de kinderen: waar zit de TomTom in de auto? Op de voorruit! Als je de Heere voor ogen houdt, kom je altijd waar je wezen moet. Ken…

Met open mond

17 april 2016
Samenvatting 1. bevel (vs. 11) 2. belofte (vs. 12) 3. Beklag (vs. 12 en 14)   "Nog voordat je bestond, kende God je naam al" stond er op één van…

Opstanding en Wederkomst

17 april 2016
Samenvatting Het zal je maar overkomen. Samen naar “Kunst en kitsch”, schilderij dat van zijn opa was geweest. Ach het is maar een gewoon schilderijtje. In een vuilniszak mee. Ze…

Samenvatting 1. Einde van Salomo 2. Meer dan Salomo 3. Voorbeeldman Salomo Je zou 2 Kron 9:31(36?) een rouwadvertentie kunnen noemen. Als ik aan Salomo denk, denk ik aan opgaan,…
Samenvatting 1. Salomo's slechtheid (vers 6) 2. Salomo's straf (vers 9) Volgens overleveringen heeft Ahia een levensbeschrijving van koning Salomo geschreven. Deze biografie is echter niet bewaard gebleven. In zo'n…
Samenvatting Meten is weten. Daarop is zijn de exacte wetenschappen gebaseerd. Onwillekeurig meten we ook de situatie in de kerk, dat kan op zekere hoogte. Tabellen, statistieken. Dat ziet er…
Samenvatting 1 Verlating door discipelen (vers 66) 2 Vraag van Jezus (vers 67) 3 Verklaring van Petrus (vers 68-69) Wie van jullie lust er bloemkool? Als je bloemkoolplantjes uitzet, worden…
Samenvatting Mattheus 28 vs. 5 t/m 7 Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: “U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die…
Samenvatting Vorig jaar met Pasen begon de preek met de Russische paasgroet: de Heer is waarlijk opgestaan en dan antwoordt de gemeente: Ja de Heer is waarlijk opgestaan! Een getuigenis.…
Samenvatting 1 waarvan Hij vrijkocht 2 waardoor Hij vrijkocht 3 waartoe Hij vrijkocht Christus heeft ons vrijgekocht! Door voor ons een vloek te worden, het evangelie van de plaatsvervanging. Dat…

De ontklede Zaligmaker

20 maart 2016
Samenvatting 1. vernedering van de Christus 2. vervulling van de Schrift 3. verdeling onder de soldaten De zeven kruiswoorden zijn populair in de lijdenstijd, maar over de kleding van de…

Bij het kruis van Jezus

20 maart 2016
Samenvatting 1. De Middelaar aan het kruis 2. De zondaar bij het kruis 1. In de Thora wordt in Exodus verhaald dat het volk door de Rode Zee in de…
Samenvatting Mattheus heeft het evangelie geschreven voor de Joden die tot het geloof in Jezus zijn gekomen. Mattheus wil overtuigen dat Jezus van Nazareth de langverwachte Messias is. Het evangelie…
Samenvatting 1. ze verlangt naar de koning (1-2) 2. ze vraagt aan de koning (2-3) 3. ze verwondert zich over de koning (6) Ze verlangt naar de koning De koningin…

Rust bij de Vader

9 maart 2016
Samenvatting Thema: Rust bij de Vader 1.       Drukte: vers 29-34 2.       Stilte: vers 35 3.       Sterkte: vers 36-39 In Amsterdam, in de drukste straat, is een groot contrast. Tussen alle…

Rust bij de Vader

9 maart 2016
Samenvatting Wie doet er wel eens boodschappen voor zijn of haar moeder? Je moet wel onthouden wat je moet kopen. Maar een briefje…, dat heb je niet nodig. Onderweg kom…