Prekenarchief

Hier vindt u alle preken van het prekenarchief t/m 2018. Wilt u preken van voor 2018  terugluisteren? Dat kunt u een verzoek indienen bij de webredactie. We hebben alle opnames bewaard t/m 2004. Bijvoorbeeld de catechismus serie van ds M.M. van Campen. Schroom niet om een verzoek in te dienen! Hopelijk zijn de preken allemaal weer via de website te zien mid 2023.

 

Samenvatting: Vooraf iets over de uitleg van Hooglied. De kanttekenaren zeggen in hun voorwoord: de schrijver van dit boek is Salomo, ingegeven door de Heilige Geest. Het is ten diepste…

johannes 2:16

15 januari 2017
samenvatting: Waarom bent u hier eigenlijk vanmiddag? Dat is toch om God te vinden, te zijn waar Hij is. Om bevrijd te worden van alles wat je gevangenhoudt? Je komt…
Samenvatting: 1 de belofte 2 de bestemming 3 de basis Welk kind heeft wel een geholpen met koekjes bakken? Hoe doe je dat? Bakmeel, zout, eieren, boter, citroen, suiker. Dat…

De vijf liefdes

8 januari 2017
samenvatting: Thema: ‘De Vijf Liefdes’ Broederliefde (+) 1 Laat de broederliefde blijven. Vreemdelingenliefde (+) 2 Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.…
samenvatting: Thema van de preek Gods beloften voor het nieuwe jaar. De belofte van de Heere geeft moed. Een jongen die voor de tweede keer rijexamen moest doen zag daar…

Met vertrouwen op weg

1 januari 2017
samenvatting: Met vertrouwen op weg gaan Rosalie is heel naar gevallen; ze heeft haar arm en haar kaak gebroken. Ze kan niet praten en zelfs niet schrijven. Maar ze kan…

Gij blijft immer Dezelfde

1 januari 2017
samenvatting 1. Jezus vroeger 2. Jezus nu 3. Jezus morgen Een jaar van verwachting, spanning: Wat wens je ? Psalm 1: Geestelijk leven en groei voor ongelovigen. En het bloeien…
Samenvatting Gij voert ten hemel op vol eer 1. Hemelvaart van Gods knecht 2. Hemelvaart van God Zoon 3. Hemelvaart van Gods kind Elia = mijn God is de Heere…
Samenvatting de grondbeginselen van het geloof 1. geloof in de Schepper (vers 3) 2. geloof in het offer (vers4) 3. geloof in de omgang (vers 5) 4. geloof in het…
Samenvatting We waren verhuisd en woonden in een prachtig nieuw huis, mijn ouders waren er zo trots op. Allemaal een eigen kamer. De binnenmuren waren zacht. Daar kon je zo…
Samenvatting Volharden Vertrouwen Verwachten De rabbijnen zijn op zoek geweest naar de essentie van de Thora. Er is veel discussie geweest, maar er kwamen uiteindelijk 3 zinnen uit: Micha 6:…

Beeld-vorming

24 april 2016
Samenvatting Voorbeeld voor de kinderen: waar zit de TomTom in de auto? Op de voorruit! Als je de Heere voor ogen houdt, kom je altijd waar je wezen moet. Ken…

Met open mond

17 april 2016
Samenvatting 1. bevel (vs. 11) 2. belofte (vs. 12) 3. Beklag (vs. 12 en 14)   "Nog voordat je bestond, kende God je naam al" stond er op één van…

Opstanding en Wederkomst

17 april 2016
Samenvatting Het zal je maar overkomen. Samen naar “Kunst en kitsch”, schilderij dat van zijn opa was geweest. Ach het is maar een gewoon schilderijtje. In een vuilniszak mee. Ze…

Samenvatting 1. Einde van Salomo 2. Meer dan Salomo 3. Voorbeeldman Salomo Je zou 2 Kron 9:31(36?) een rouwadvertentie kunnen noemen. Als ik aan Salomo denk, denk ik aan opgaan,…
Samenvatting 1. Salomo's slechtheid (vers 6) 2. Salomo's straf (vers 9) Volgens overleveringen heeft Ahia een levensbeschrijving van koning Salomo geschreven. Deze biografie is echter niet bewaard gebleven. In zo'n…
Samenvatting Meten is weten. Daarop is zijn de exacte wetenschappen gebaseerd. Onwillekeurig meten we ook de situatie in de kerk, dat kan op zekere hoogte. Tabellen, statistieken. Dat ziet er…
Samenvatting 1 Verlating door discipelen (vers 66) 2 Vraag van Jezus (vers 67) 3 Verklaring van Petrus (vers 68-69) Wie van jullie lust er bloemkool? Als je bloemkoolplantjes uitzet, worden…
Samenvatting Mattheus 28 vs. 5 t/m 7 Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: “U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die…