Prekenarchief

Hier vindt u alle preken van het prekenarchief t/m 2018. Wilt u preken van voor 2018  terugluisteren? Dat kunt u een verzoek indienen bij de webredactie. We hebben alle opnames bewaard t/m 2004. Bijvoorbeeld de catechismus serie van ds M.M. van Campen. Schroom niet om een verzoek in te dienen! Hopelijk zijn de preken allemaal weer via de website te zien mid 2023.

 

Samenvatting 1 De uiterlijke godsdienst 2 de inhoudelijke betekenis  van het zondoffer. 3 het praktische gebruik van het zondoffer 1 Het duizelt wat, wat er in Leviticus staat – wat…

De Pilatusvaag

6 maart 2016
Samenvatting 1. Ernstige kwestie 2. Eigen keus 3. Eeuwige consequentie Er schijnt dat je in Milaan een mooie kathedraal hebt met drie ingangen: een zij ingang heeft een bos bloemen…

De handen van de levende God

28 februari 2016
Samenvatting 1. nu : vers 26 2. straks : vers 27-31 3. vroeger : vers 32-34 Deze preek is vooral bedoeld voor allen die belijdenis hebben gedaan of gaan doen.…

Zalig zijn de armen

28 februari 2016
Samenvatting Jezus kijkt ons aan. 's Nachts had Hij de twaalf uitgekozen en nu komt Hij die berg af. Daar was een menigte samengekomen. Om Jezus te horen en genezen…

Wat zal de mens zeggen

21 februari 2016
Samenvatting Wat zal een mens zeggen? 1. een noodkreet vanwege onrecht 2. een noodkreet om straf 3. Gods reactie op de noodkreet Mensen lijden onder onrecht en geweld, ook gelovigen.…
Opmerkingen Bevestiging en afscheid ambtsdrager Samenvatting 1) Jeugdjaren, vs. 1 2) Oude dag, vs. 2-5 3) Stervensuur, vs. 6-7 Wordt dit een jongeren-of ouderenpreek? Ouderdom komt met gebreken, hoe ouder,…
Samenvatting Geloof, hoop en liefde als hangertje. Kruis, anker en hartje. Het meeste van die drie is de liefde. We vinden ze terug in de tekst. 22: in volle zekerheid…
Samenvatting In dit bijbelgedeelte waren er nogal wat mensen die reden hadden om psalm 66 te zingen: "komt luistert toe gij godgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort…

Uw zonden zijn u vergeven

7 februari 2016
Samenvatting Je komt bij de dokter omdat je hoofdpijn hebt. De dokter vraagt: “hoe is het met je knie? Ga maar naar de fysiotherapeut en dan gaat het wel over.”…

Hij hoort mij als ik roep

7 februari 2016
Samenvatting 7 situaties in het gebed van koning Salomo in 2 Kronieken 6 1. Iemand zondigt tegen zijn naaste, vers 22 2. Uw volk wordt verslagen, vers 24 3. Geen…
Samenvatting 1 de grond daarvoor (v19) 2 de manier waarop (v22) 3 de bedoeling ervan (aanbidding) 1 v 20, een levende weg. Vroeger vond ik het spannend om met een…
Samenvatting Drie kernwoorden vandaag: “maar”(vers 15-34) waarin de ontrouw, de zonden van Jeruzalem aan de orde worden gesteld, “daarom”(vers 35-59) over Gods straf op ontrouw, “toch /evenwel” (vers 59-63): een…

Leef!

24 januari 2016
Opmerkingen Bediening van de Heilige Doop aan: Jonathan Pieter Jacob (Jonathan) Kriger, Luana Ruman en Jake Parker (Jake) Sterling Samenvatting 3 Gedachten: 1) Afgestoten zijn: 1-5 2) Aangenomen worden 6-8…
Samenvatting Heb 10:1-18 is een soort samenvatting van wat Paulus hiervoor heeft betoogd. Hij beijverde zich om de Jezus gelovigen uit Israel te laten zien dat Jezus een betere Persoon…

Markus 6: 30-46

17 januari 2016
Jezus geeft van vijf broden en twee vissen aan 5.000 mensen te eten. Dat kunnen we met recht een wonder noemen. Maar wat is een wonder eigenlijk: iets bijzonders of…
Samenvatting De heilige kunst van een christen Andreas leidde zijn broer Simon tot Jezus. Dat is een hoge roeping en een heilige kunst. Dat is wel heel hoog, zegt u…

Heer, doe het opnieuw!

10 januari 2016
Opmerkingen In deze dienst vindt de (her)bevestiging plaats van: - J. Boot (ouderling) - P. van Dijk (diaken) - C. van der Knijff (ouderling met bepaalde opdracht jeugdwerk & -pastoraat)…
Samenvatting 1. Waaróm wij verwachten 2. Wát wij verwachten 3. Hóe wij verwachten Er is een verhaal over twee monniken uit de middeleeuwen, wat niet echt gebeurd kan zijn. De…
Samenvatting 1 het geheim van Jezus ontdekken 2 het juk van Jezus dragen1 Kerstfeest ligt goed in de markt, maar Jezus steeds minder. Veel mensen hebben het gehad. Je kunt…
Samenvatting 1. Wie er spreekt 2. Wat Hij spreekt 3. Tot wie Hij spreekt Wens voor 2016: vanuit een vast staan in Christus verder groeien als gemeente. Deze belofte bestaat…
1 2 3 32 33 34