Het Pastoraal Team

In de Maranathakerk proberen we om te zien naar elkaar. Daarvoor kun je bij allerlei mensen terecht: de predikant, de wijkouderling en het Pastoraal Team.

Het Pastoraal Team is er voor iedereen die wat extra steun kan gebruiken. Hetzij voor psychische of pastorale ondersteuning. Kortom, voor iedereen die gewoon een luisterend oor nodig heeft.

Het klinkt misschien best wel hoogdravend. Bij het Pastoraal Team aankloppen, dat doe je niet zo gauw toch? Maar hoogdravend is het allerminst, laagdrempelig des te meer!

We zijn geen behandelaars en geen professionele therapeuten. Wij zijn mensen die naar mensen luisteren. Gemeenteleden, die met je meeleven en meebidden.

''Wij zijn mensen die naar mensen luisteren. Gemeenteleden, die
met je meeleven en meebidden.''

Als gemeente zijn we aan elkaar gegeven, tot een hand en tot een voet. Dus schroom niet als je delen wilt of je verhaal even kwijt wilt. We willen naast je staan, een eindje met je meelopen. Samen de vragen onderzoeken of de worstelingen die er kunnen zijn en deze brengen voor Gods aangezicht.

Het is goed om te weten dat leden van het Pastoraal team trainingen krijgen en zwijgplicht hebben. Ook zijn zij beschikbaar om mee te gaan met de wijkouderlingen op huisbezoeken. In de praktijk wordt hier ook met regelmaat gebruik van gemaakt. Het team valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

De leden van het Pastoraal Team staan vermeld op de scipio-app en de folder bij de ingangen van de kerk.

Twijfel je nog of wil je meer weten? Stuur gerust een berichtje naar de coördinator:
Irma Roobol: irma.pastoraalteam@kpnmail.nl

Hervormde Vrouwen Dienst

Hervormde Vrouwen Dienst

Het doel van de HVD is in overleg met de diaconie en de predikanten behulpzaam te zijn in het gemeentewerk, door het bezoeken van oudere gemeenteleden (80+) en het bezoeken rondom de verjaardagen van de ouderen.

De HVD organiseert bijeenkomsten zoals de Kerstviering, Paasviering en een ochtend in september. Daarnaast organiseert zij in mei/juni een gezellig uitje voor de ouderen.

Wilt u deel uit maken van deze bijeenkomsten? U kunt onderstaand formulier invullen en wij zullen contact met u opnemen!