Welkom

WELKOM BIJ DE MARANATHAKERK

Een kerk midden in de dynamiek van de stad. Een plek waar mensen samenkomen om te ontmoeten, te leren en te geloven.

Mattheüs 11:28

''KOM NAAR MIJ TOE, ALLEN DIE VERMOEID EN BELAST ZIJN, EN IK ZAL U RUST GEVEN.''

Wil je graag live meekijken met de diensten?

Wil je de eredienst, vesper of de mid-week viering live meekijken? Dat kan via deze link. Daarnaast kun je ook preken terugkijken.

Wat gebeurt er

IN DE GEMEENTE

Bijbelkringen: In open dialoog reflecteren we op de Bijbel en zoeken we naar de betekenis ervan in onze huidige wereld.

Alpha cursus: Wil je meer weten over het christelijk geloof? Sluit je aan, ontmoet anderen, én ontdek meer van Christus tijdens een gezamenlijke maaltijd.

Kinderwerk: Verschillende clubs voor verschillende leeftijdsgroepen waar kinderen leren, groeien en spelen.

Licht voor Libanon: Zendingswerk is een fundamenteel onderdeel van onze kerkelijke missie. Kees en Esther zijn uitgezonden naar Libanon.

Dr. P.J. Visser
Ds. S.J. van der Vlies

DE PREDIKANTEN

De predikanten van de Maranathakerk zijn dominee Simon J. van der Vlies, dominee Paul J. Visser en dominee Bert Davelaar.
Ds. Davelaar is verbonden aan de Maranathakerk met een missionaire opdracht voor Licht op Zuid. 

Missionair

Licht op Zuid

Licht op Zuid is een missionair project van de Maranathakerk en kenmerkt zich door een kleinschaliger manier van samenkomen voor en door mensen in de wijken rondom de Maranathakerk. Ook organiseert zij (maatschappelijke) activiteiten met een focus op de wijken rondom de kerk.