Over ons

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Maranathakerk is een stadsgemeente met relatief veel jonge leden en staat midden in Rotterdam-Zuid. We zijn een kerk voor mensen uit Rotterdam-Zuid, maar trekken vanouds ook mensen uit de regio. Op de zondagen ontmoeten we elkaar rondom de erediensten. Jongeren, singles, gezinnen, ouderen: allerlei mensen weten ons te vinden en samen zijn we kerk. Naast de zondagse erediensten zijn er kleinschaliger activiteiten zoals clubs voor kinderen, bijbelkringen of sociale activiteiten in de wijk. 

De Maranathakerk is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en lokaal van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid (PGRZ) als Hervormde Wijkgemeente. Onze manier van kerk-zijn kenmerkt zich door respect en en waardering voor de hervormd-gereformeerde traditie en belijdenis en wil dit verbinden met het leven van nu. 

Missie

Als kerk zijn wij allereerst geroepen tot de belijdenis dat het heil en de verlossing alleen in Jezus Christus gevonden wordt. Onze missie als kerk is om dit goede nieuws van God in Jezus Christus voor te leven als een 'zoutend zout’ en als 'het licht van de wereld’ (Mattheus 5:13-12) en dit te delen met hen die wij tegenkomen: ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u’ (Joh 20:21). Door middel van verkondiging, sacrament, pastoraat, onderwijs, ontmoeting en dienstbaarheid willen wij gehoorzaam zijn aan Gods opdracht en meewerken aan de komst van Gods Koninkrijk. In navolging van Christus zijn wij dienstbaar aan mens en maatschappij

Licht op Zuid

Licht op Zuid is een missionair project van de Maranathakerk en kenmerkt zich door een kleinschaliger manier van samenkomen voor en door mensen in de wijken rondom de Maranathakerk. Ook organiseert zij (maatschappelijke) activiteiten met een focus op de wijken rondom de kerk.