Prekenarchief

Hier vindt u alle preken van het prekenarchief t/m 2018. Wilt u preken van voor 2018  terugluisteren? Dat kunt u een verzoek indienen bij de webredactie. We hebben alle opnames bewaard t/m 2004. Bijvoorbeeld de catechismus serie van ds M.M. van Campen. Schroom niet om een verzoek in te dienen! Hopelijk zijn de preken allemaal weer via de website te zien mid 2023.

 


Samenvatting De Tweede Wereldoorlog is pas voorbij als we onze kinderen de naam Adolf geven. Hetzelfde geldt voor de naam Judas, want het betekent verrader. Judas ging veel met Jezus…

Een eeuwig trouwverbond

19 maart 2023
Samenvatting We hoorden van Jezus’ liefdesaanzoek: Hij wil ons tot Zijn bruid maken, Hijzelf is de Bruidegom. Er is een hoge bruidsprijs vanwege ons tekort, maar Hij nam heel ons…

Een hoge bruidsprijs

19 maart 2023
Samenvatting Tijdens de schriftlezing noemt de predikant de context. Het gedeelte over het 'laatste' avondmaal doet denken aan een bruiloft. De bruidegom biedt de bruid een beker aan. De bruid…

Samenvatting Hoe besluit je je gebed zo klinkt de vraag uit de catechismus. Is het nee heb je, ja kun je krijgen? Jezus leert het ons anders al is het…
Samenvatting Schriftlezingen: Jakobus: 2 14- 26 Jozua 2: 1- 20 Josua 6: 25 Thema van de preek: de rode draad in jouw leven Wat is de rode draad in jouw…

Toornige Trompetten

26 februari 2023
Samenvatting

Zij Zoekt Zich Zelf Niet

26 februari 2023
Samenvatting Jezus heeft liefgehad tot het einde. Dat is het opschrift boven ‘De genagelde’. Je kunt dat ook boven het lijdens en opstandings evangelie zetten. In H13 gaat het over…
samenvatting: Preeksamenvatting middagdienst zondag 19 februari 2023, Maranathakerk Rotterdam Zuid   Voorganger: ds. J. Schaap te Rotterdam   Schriftlezingen: Romeinen 8: 14- 18, 22- 28, 38 en 39   Tekst…
samenvatting: Schriftlezingen: uit het Oude Testament Jesaja 53, uit het Nieuwe Testament: Lukas 9 vers 21,22* (*tekstgedeelte)   Eerste lijdenszondag Thema: Onontkoombaar én onomkeerbaar! Christus moest de weg gaan, zo…
Samenvatting Deze week zijn we opgeschrokken door de aardbeving in Turkije en Syrië. De verwoede pogingen om levenden te vinden tussen het puin. We hebben de foto’s en filmpjes gezien.…
Samenvatting Schriftlezingen: Markus 1: 1 en 14- 15 Markus 7: 31- 37 Markus 8: 18- 33 Tekst voor de verkondiging: Marcus 8: 22- 30 Preek Het evangelie van Marcus begint…
Samenvatting Stel dat jozef bij de psycholoog zou zitten en dat hij de poppetjes neer mocht zetten zoals zijn thuissituatie was. Zijn vader had vier vrouwen, hij had zijn eigen…

Gevoed met overvloed

5 februari 2023
Samenvatting Voor het gebed spreekt de predikant uit dat het zijn wens is dat iedereen zonder uitzondering wordt gevoegd zoals ook destijds bij de wonderbare spijziging.   Dit wonder is…
Samenvatting: Voorganger: ds. P.J. Visser te Rotterdam Schriftlezingen: Efeze 6: 10- 18 Hebreeën 4: 16- 18 Tekst voor de verkondiging: Thema van de preek: dubbel en dwars Twee gedachten: 1.…
Samenvatting: Schriftlezingen uit het Nieuwe Testament: Efeze 1 vers 15-23 en Efeze 6 vers 10-13 De geestelijke wapenrusting 10Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte…
Samenvatting Schriftlezingen: 1 Petrus 1 vers 1- 5 1 Petrus 2 vers 19- 25 1 Petrus 4 vers 12- 19   Tekst voor de verkondiging: 1 Petrus 4 vers 12-…

De eerste jaren van Jezus

22 januari 2023
Samenvatting 21En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot…

Aan de slag

15 januari 2023
Samenvatting
1 2 3 32 33 34