Live meekijken

video placeholder

Financieel steunen

De Maranathakerk is afhankelijk van giften. Wil je mee helpen in de opbouw van de kerk en het Woord verspreiden in de wijk én online? Jouw gift is van harte welkom!

Categorie
Rekeningnummer
T.n.v.
ANBI

Website en online meeluisteren/kijken

NL86RABO0373728255

Kerkvoogdij Maranathakerk o.v.v. Website & Streaming

RSIN 002536146

Kerktelefoon

NL86RABO0373728255

Kerkvoogdij Maranathakerk o.v.v. kerktelefoon

RSIN 002536146